Skip to content

Bestuurslid cliëntzaken

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Voedselbank Enschede-Haaksbergen

Treurig maar waar: in ons land leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Eén op de twaalf kinderen groeit op in armoede. Veel mensen met financiële problemen hebben dan ook baat bij of zijn afhankelijk van de hulp van lokale organisaties. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren diverse hulp biedende initiatieven ontplooid, waaronder voedselbanken. Anno 2020 telt Nederland in totaal 169 voedselbanken waar ca. 10.500 vrijwilligers werkzaam zijn. In onze regio biedt Voedselbank Enschede-Haaksbergen de armsten een steuntje in de rug door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Dit voedsel wordt niet ingekocht maar verkregen uit overschotten en donaties. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: zo kunnen mensen die dat echt nodig hebben voorzien worden van goed eten, wordt voedselverspilling tegengegaan en het milieu minder belast.

Voedselbank Enschede is veertien jaar geleden opgericht door een aantal enthousiaste vrijwilligers in een garagebox waaruit, kleinschalig, voedselpakketten werden weggegeven aan mensen in nood. Vandaag de dag zijn ruim honderd vrijwilligers actief. Momenteel worden vijfhonderd pakketten uitgegeven voor in Enschede en Haaksbergen vanuit een groot pand aan de Hengelosestraat. Het aantal pakketten dat we wekelijks uitgeven is het afgelopen jaar toegenomen en we verwachten dat we ook in 2020 meer cliënten zullen krijgen.

Voedselbank Enschede-Haaksbergen wordt geleid door een bestuur met zeven leden. We hebben op het ogenblik een vacature voor

Bestuurslid cliëntzaken

In deze functie leidt u de aanmelding en beoordeling van aanvragen van cliënten, coördineert u de cliëntadministratie onderhoudt u het contact met hulpverleners.

Hebt u belangstelling? Meldt u dan aan via ons aanmeldingsformulier op de website. We nemen dan contact op om een afspraak te maken. Wilt u eerst meer informatie? Stuur dan een email aan vrijwilligers@vbeh.nl of bel met het huidige bestuurslid cliëntzaken Dineke van de Velde (06-53474070) of onze vrijwilligerscoördinator: 06-20348773.