Medewerker Voedselverwerving

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen is een organisatie van ruim 120 vrijwilligers die kwalitatief goede voedselpakketten samenstelt en deze pakketten wekelijks uitgeven aan ruim 300 huishoudens in Enschede en Haaksbergen die onder de armoedegrens leven. Daarnaast leveren we een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling door zoveel; mogelijk kwalitatief goed overtollig voedsel bij producenten en leveranciers te verwerven.

We krijgen het voedsel gratis en zijn ook wat onze financiën betreft geheel afhankelijk van subsidies en giften van gemeenten, bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties.

Op dit moment heeft de Voedselbank Enschede – Haaksbergen een vacature voor:

Medewerker Voedselverwerving

 • Overlegt met en rapporteert aan het bestuurslid Voedselverwerving over de werkzaamheden;
 • Verwerft samen met het bestuurslid Voedselverwerving voedsel en middelen ten behoeve van de cliënten bij levensmiddelenbedrijven (retail en groothandel), moestuin- of vergelijkbare complexen, maatschappelijke organisaties, kerken en scholen en particulieren;
 • Maakt afspraken met leveranciers van voedsel; in geval van structurele leveringen worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd
 • Legt contact met potentiële nieuwe leveranciers van voedsel
 • Onderhoudt regelmatig contact met bestaande leveranciers van voedsel
 • Onderhoudt contacten met kerken en scholen en initieert inzamelingen en bewaakt de organisatie daarvan.
 • Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe indien het bestuurslid Voedselverwerving hem daartoe heeft gemachtigd.

Profiel

 • Affiniteit met FMCG
 • Logistiek inzicht
 • Communicatieve vaardigheden (o.a. spreken in het openbaar)
 • Projectmatig(zelfstandig) kunnen werken

Hebt u interesse?

Stuur uw CV samen met een korte motivatie naar vrijwilligers@vbeh.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Lennard Swaders, Bestuurslid Vrijwilligers (06-53487733).

Bestuurslid communicatie en PR

Voedselbank Enschede–Haaksbergen, daar werk je niet voor niets

De Voedselbank Enschede–Haaksbergen is een organisatie die kwalitatief goede levensmiddelen inzamelt voor ruim 300 huishoudens die een dergelijk noodpakket voor kortere of langere tijd nodig hebben. We krijgen het voedsel gratis van leveranciers en supermarkten en zijn ook wat onze financiën betreft geheel afhankelijk van subsidies en giften van gemeenten, bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast kunnen we rekenen op de inzet van 110 vrijwilligers, die onder het motto ‘geen vergoeding, wel voldoening’ wekelijks hun diensten verlenen.

Op dit moment hebben we een vacature voor de functie van

Bestuurslid communicatie en PR

U bent in samenspraak met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor onze in- en externe communicatie. U verzorgt een eenduidige, actuele en accurate berichtgeving over onze activiteiten en ambities, waarbij u proactief werkt aan een positief beeld van de Voedselbank in de Enschedese en Haaksbergse gemeenschap. U coördineert een variatie aan communicatieve projecten zoals het beheer van perslijsten, het schrijven van nieuwsbrieven en persberichten, het maken van presentaties, het organiseren en houden van rondleidingen, het opzetten van databases met foto’s en filmpjes en het gebruik en beheer van sociale media zoals Twitter en Facebook. U bent bekend met systeembeheer via Office 365.

Wat u verder nog moet weten:

U bent gemiddeld minimaal 4 uur per week beschikbaar, weet dat al het werk bij de Voedselbank pro deo is (onkosten komen uiteraard wel voor vergoeding in aanmerking) en de werkzaamheden kunnen deels vanuit huis worden gedaan.

Hebt u interesse?

Stuur uw CV samen met een korte motivatie naar vrijwilligers@vbeh.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Ruud Gardenbroek, voorzitter

(06-22488945) of met Lennard Swaders, Bestuurslid Vrijwilligers (06-53487733).

Reservecoordinator

De dagcoördinator heeft overzicht over de te verrichten werkzaamheden, stuurt de vrijwilligers aan en werkt als ‘meewerkend voorman/-vrouw’ mee. Maandelijks vindt een afstemmingsoverleg plaats met alle dagcoördinatoren en het bestuurslid‘ voedselhandling en uitgifte’.

Continue reading