Voedselbank in Enschede krijgt steuntje in de rug

Voedselbank in Enschede krijgt steuntje in de rug van MAX: 30.000 euro voor stijgende kosten

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen is deze week verrast met een flinke financiële bijdrage. Goededoelenstichting MAX Maakt Mogelijk doneerde maar liefst 30.000 euro van de opbrengst van haar jaarlijkse winteractie aan onze Voedselbank. “Daar moest ik wel even van slikken”, aldus voorzitter Ruud Gardenbroek.

Sponsorwerver

Bij de Voedselbank Enschede-Haaksbergen is een vacature voor een sponsorwerver

TAKEN

 1. Het benoemen van de activiteiten van de Voedselbank waarvoor sponsor- en subsidiemogelijkheden moeten worden verworven.
 2. Overzicht maken van bestaande sponsor-relaties.
 3. In overleg met bestuur aanvragen van subsidie(s)
 4. Inventariseren huidige non-food leveranciers en door hen gehanteerde sponsoring; bij ontbreken mogelijkheden onderzoeken.
 5. Bedenken van ‘wederdiensten’ (bijv. logo’s op website en bussen), die sponsoring zouden kunnen stimuleren
 6. In overleg met de penningmeester het overzicht van toezeggingen en betalingen afstemmen.
 7. In overleg met de bestuursleden onderhouden van contacten met subsidiegevers en sponsoren.

COMPETENTIES

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Netwerker, initiatiefrijk en proactief
 • Schriftelijk en mondeling communicatief vaardig
 • Ervaring met en/of achtergrond in sponsorwerving en projectmatig werken is een pré

WERKOMSTANDIGHEDEN

Werkt samen met het bestuurslid Communicatie.
De werkzaamheden kunnen grotendeels vanuit huis worden uitgevoerd. Uiteraard is veelvuldig contact met de relevante bestuursleden nodig.
De tijdsbesteding is zelf in te vullen. U bezoekt (potentiële) subsidiegevers en sponsoren, al dan niet samen met een bestuurslid.

WAT HEBBEN WIJ U TE BIEDEN

 • Een enthousiaste en betrokken organisatie met zo’n 100 vrijwilligers
 • De mogelijkheid om mee te bouwen aan het beleid voor een relevant maatschappelijk doel
 • Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Hebt u interesse?

Stuur uw CV samen met een korte motivatie naar vrijwilligers@vbeh.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Lennard Swaders, Bestuurslid Vrijwilligers (06-53487733).

Bestuurslid Voedselverwerving

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen is een organisatie van ruim 120 vrijwilligers die kwalitatief goede voedselpakketten samenstelt en deze pakketten wekelijks uitgeven aan ruim 300 huishoudens in Enschede en Haaksbergen die onder de armoedegrens leven. Daarnaast leveren we een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling door zoveel; mogelijk kwalitatief goed overtollig voedsel bij producenten en leveranciers te verwerven.
We krijgen het voedsel gratis en zijn ook wat onze financiën betreft geheel afhankelijk van subsidies en giften van gemeenten, bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties.
Op dit moment heeft de Voedselbank Enschede – Haaksbergen een vacature voor:

Bestuurslid Voedselverwerving

 • Overlegt met en rapporteert binnen het Bestuur (maandelijks) de werkzaamheden;
 • Verwerft samen met het team Voedselverwerving voedsel en middelen ten behoeve van de cliënten bij levensmiddelenbedrijven (retail , groothandel en industrie), moestuin- of vergelijkbare complexen, maatschappelijke organisaties, kerken en scholen en particulieren;
 • Maakt afspraken met leveranciers van voedsel; in geval van structurele leveringen worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd
 • Legt contact met potentiële nieuwe leveranciers van voedsel
 • Onderhoudt regelmatig contact met bestaande leveranciers van voedsel
 • Initieert grootschalige inzamelingsacties
 • Onderhoudt contacten met kerken en scholen en initieert inzamelingen en bewaakt de organisatie daarvan.
 • Neemt actief deel aan landelijke of regionale overlegsituaties
 • Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe indien de voorzitter hem/haar daartoe heeft gemachtigd.
 • Beschikbaar 8 uur/week

Profiel

 • Affiniteit met FMCG
 • HACCP achtergrond
 • Logistiek inzicht
 • Communicatieve vaardigheden (o.a. spreken in het openbaar)
 • Projectmatig(zelfstandig) kunnen werken

Hebt u interesse?

Stuur uw CV samen met een korte motivatie naar vrijwilligers@vbeh.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Lennard Swaders, Bestuurslid Vrijwilligers (06-53487733).

In en Ompakker

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen is een organisatie van ruim 100 vrijwilligers die kwalitatief goede voedselpakketten samenstelt en deze pakketten wekelijks uitgeven aan meer dan 300 huishoudens in Enschede en Haaksbergen die onder de armoedegrens leven. Daarnaast leveren we een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling door zoveel; mogelijk kwalitatief goed overtollig voedsel bij producenten en leveranciers te verwerven.
We krijgen het voedsel gratis en zijn ook wat onze financiën betreft geheel afhankelijk van subsidies en giften van gemeenten, bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties.
Op dit moment heeft de Voedselbank Enschede – Haaksbergen een vacature voor In/ompakker
In/om pakkers zijn dagelijks bezig met het verwerken van binnen gekomen voedsel.
Het moet uitgepakt worden, geteld, en daarna klaargezet worden voor de uitgifte op dinsdag en vrijdag.

De werktijden zijn dagelijks vanaf 08:00 uur tot maximaal 15:00 uur. Je bent welkom om ons één dag per week te helpen maar het is ook mogelijk om meerdere dagen bezig te zijn.

Heb je belangstelling en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lennard Swaders, bestuurslid Vrijwilligerszaken op 06-53487733

Medewerker Voedselverwerving

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen is een organisatie van ruim 120 vrijwilligers die kwalitatief goede voedselpakketten samenstelt en deze pakketten wekelijks uitgeven aan ruim 300 huishoudens in Enschede en Haaksbergen die onder de armoedegrens leven. Daarnaast leveren we een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling door zoveel; mogelijk kwalitatief goed overtollig voedsel bij producenten en leveranciers te verwerven.

We krijgen het voedsel gratis en zijn ook wat onze financiën betreft geheel afhankelijk van subsidies en giften van gemeenten, bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties.

Op dit moment heeft de Voedselbank Enschede – Haaksbergen een vacature voor:

Medewerker Voedselverwerving

 • Overlegt met en rapporteert aan het bestuurslid Voedselverwerving over de werkzaamheden;
 • Verwerft samen met het bestuurslid Voedselverwerving voedsel en middelen ten behoeve van de cliënten bij levensmiddelenbedrijven (retail en groothandel), moestuin- of vergelijkbare complexen, maatschappelijke organisaties, kerken en scholen en particulieren;
 • Maakt afspraken met leveranciers van voedsel; in geval van structurele leveringen worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd
 • Legt contact met potentiële nieuwe leveranciers van voedsel
 • Onderhoudt regelmatig contact met bestaande leveranciers van voedsel
 • Onderhoudt contacten met kerken en scholen en initieert inzamelingen en bewaakt de organisatie daarvan.
 • Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe indien het bestuurslid Voedselverwerving hem daartoe heeft gemachtigd.

Profiel

 • Affiniteit met FMCG
 • Logistiek inzicht
 • Communicatieve vaardigheden (o.a. spreken in het openbaar)
 • Projectmatig(zelfstandig) kunnen werken

Hebt u interesse?

Stuur uw CV samen met een korte motivatie naar vrijwilligers@vbeh.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Lennard Swaders, Bestuurslid Vrijwilligers (06-53487733).

Bestuurslid communicatie en PR

Voedselbank Enschede–Haaksbergen, daar werk je niet voor niets

De Voedselbank Enschede–Haaksbergen is een organisatie die kwalitatief goede levensmiddelen inzamelt voor ruim 300 huishoudens die een dergelijk noodpakket voor kortere of langere tijd nodig hebben. We krijgen het voedsel gratis van leveranciers en supermarkten en zijn ook wat onze financiën betreft geheel afhankelijk van subsidies en giften van gemeenten, bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast kunnen we rekenen op de inzet van 110 vrijwilligers, die onder het motto ‘geen vergoeding, wel voldoening’ wekelijks hun diensten verlenen.

Op dit moment hebben we een vacature voor de functie van

Bestuurslid communicatie en PR

U bent in samenspraak met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor onze in- en externe communicatie. U verzorgt een eenduidige, actuele en accurate berichtgeving over onze activiteiten en ambities, waarbij u proactief werkt aan een positief beeld van de Voedselbank in de Enschedese en Haaksbergse gemeenschap. U coördineert een variatie aan communicatieve projecten zoals het beheer van perslijsten, het schrijven van nieuwsbrieven en persberichten, het maken van presentaties, het organiseren en houden van rondleidingen, het opzetten van databases met foto’s en filmpjes en het gebruik en beheer van sociale media zoals Twitter en Facebook. U bent bekend met systeembeheer via Office 365.

Wat u verder nog moet weten:

U bent gemiddeld minimaal 4 uur per week beschikbaar, weet dat al het werk bij de Voedselbank pro deo is (onkosten komen uiteraard wel voor vergoeding in aanmerking) en de werkzaamheden kunnen deels vanuit huis worden gedaan.

Hebt u interesse?

Stuur uw CV samen met een korte motivatie naar vrijwilligers@vbeh.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Ruud Gardenbroek, voorzitter

(06-22488945) of met Lennard Swaders, Bestuurslid Vrijwilligers (06-53487733).

Reservecoordinator

De dagcoördinator heeft overzicht over de te verrichten werkzaamheden, stuurt de vrijwilligers aan en werkt als ‘meewerkend voorman/-vrouw’ mee. Maandelijks vindt een afstemmingsoverleg plaats met alle dagcoördinatoren en het bestuurslid‘ voedselhandling en uitgifte’.

Continue reading