Skip to content

Sponsoren

Financiële bijdragen

De Voedselbank heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen we gratis. Maar we zijn regelmatig genoodzaakt om voedsel te kopen doordat het aanbod soms onvoldoende is en het aantal cliënten dat onze hulp vraagt toeneemt door de huidige economische situatie. We ontvangen giften van bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties, die we gebruiken voor de aankoop van voedsel,

Maar er zijn nogal wat kostenposten om de organisatie draaiende te houden. Denk alleen al aan het ophalen, (gekoeld) opslaan en distribueren van het voedsel. En ook zijn er kosten voor huisvesting, energie, telefoon, verzekeringen enzovoort. De exploitatiekosten van onze organisatie en activiteiten bedragen op dit moment ongeveer € 5,- per voedselpakket.

Gelukkig dragen de gemeenten Enschede en Haaksbergen bij aan de kosten van huisvesting en de exploitatie. Maar het is onvermijdelijk dat we soms ook donaties (gedeeltelijk) moeten gebruiken om onze exploitatie rond te krijgen.

We zijn blijvend op zoek naar financiële hulpmiddelen om ons werk mogelijk te maken ten behoeve van ons stijgend aantal cliënten en we ook te maken met stijgende prijzen van energie voor onze koel- en vries installaties en brandstof voor ons transport .

Elke financiële bijdrage is dan ook welkom!

Noabers van de Voedselbank

Er bestaat een mogelijkheid uw logo op onze bussen te plaatsen. Dagelijks rijden onze twee bussen door de regio. Naast de frequente regionale zichtbaarheid is de associatie met een sociale instelling met hoge goodwill en bekendheid, goed voor uw merkimago.

Ja. “Jammer, dat ze nodig zijn.” Maar ook: wat fijn voor de cliënten van de voedselbank dat de Voedselbank er is. Het is veel werk, dat elke dag geheel belangeloos wordt gedaan door uitsluitend vrijwilligers. Hou ze aan ’t werk, onze chauffeurs, voedselwervers, voorzitter, schoonmakers, klusjesmensen, verkeersregelaars, in- en ompakkers. Want alle mankrachten zijn weliswaar onbetaald, maar de overige kosten zijn hoog: busjes (om voedingsmiddelen te vervoeren) moeten rijden, koelruimtes moeten functioneren, huisvesting, gas, water en elektra moeten worden betaald.

Kom in actie

Doe een donatie

‘Noaberschap’. Een begrip in Twente. De Tukker is er trots op. “Zorgen voor elkaar, als dat nodig is.” Zorgt u mee? Steun ons en toon uw maatschappelijke betrokkenheid. Word Noaber van de Voedselbank en laat uw logo op onze bus plakken. Gewoon, omdat ook ú een noaber bent. Omdat vandaag de dag het spreekwoord ‘Beter een goede buur…’ nog steeds opgaat. En omdat alle sponsoring simpelweg enorm helpt. Mail voor meer informatie: Voedselbank Enschede – Haaksbergen. info@vbeh.nl
U kunt doneren en helpen

Helpt u mee?

U kunt de Voedselbank Enschede-Haaksbergen ook financieel steunen door een gift over te maken op Bankrekeningnummer (IBAN):

NL98 RABO 0316 0408 78 ten name van Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen

In overleg kan uw donatie een concrete bestemming krijgen, maar ook algemene donaties zijn zeer welkom. Indien gewenst wordt uw naam als sponsor of donateur op de website en in andere publicaties vermeld.

ANBI
De voedselbank Enschede-Haaksbergen heeft de ANBI-Status, dit houdt in dat uw geldelijke donaties als gift aftrekbaar zijn voor de belastingen, voor zover de giften een bepaalde drempel van uw inkomen overschrijden.

Indien u jaarlijks u bepaald bedrag wilt doneren bestaat er de mogelijk om dit vast te leggen in een overeenkomst. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt geldt er geen drempel voor de giftenaftrek en is het volledige bedrag aftrekbaar voor de belasting.

Het formulier dat hiervoor kan worden ingevuld vindt u in de onderstaande link.
Ons RSIN nummer is 816848658

Geachte ondernemer

Particulieren maar ook bedrijven en instellingen steunen De Voedselbank gelukkig al jaren op verschillende manieren. Door voedsel beschikbaar te stellen en vrijwilligers aan te dragen. Ook krijgen we regelmatig donaties, giften, raad en daad. Daar zijn we uiteraard dankbaar voor, want daardoor kunnen mensen (die dat echt nodig hebben!) worden voorzien van eten.

Sinds kort hebben we twee nieuwe koel/ vries bussen geleased tegen een bedrag waaruit blijkt dat de verhuurder een sociaal hart heeft. Een uitstekend moment om deze bussen te voorzien van uw logo. Enkelen gingen u al voor, maar er zijn nog plekken.

NOABERS VAN DE VOEDSELBANK

Ja. “Jammer, dat ze nodig zijn.” Maar ook: wat fijn voor de cliënten van de voedselbank dat de Voedselbank er is. Het is veel werk, dat elke dag geheel belangeloos wordt gedaan door uitsluitend vrijwilligers. Hou ze aan ’t werk, onze chauffeurs, voedselwervers, voorzitter, schoonmakers, klusjesmensen, verkeersregelaars, in- en ompakkers. Want alle mankrachten zijn weliswaar onbetaald, maar de overige kosten zijn hoog: busjes (om voedingsmiddelen te vervoeren) moeten rijden, loelruimtes moeten functioneren, huisvesting, gas, water en elektra moeten worden betaald.

‘Noaberschap’. Een begrip in Twente. De Tukker is er trots op. “Zorgen voor elkaar, als dat nodig is.” Zorgt u mee? Steun ons en toon uw maatschappelijke betrokkenheid. Word Noaber van de Voedselbank en laat uw logo op onze bus plakken. Gewoon, omdat ook ú een noaber bent. Omdat anno 2019 het spreekwoord ‘Beter een goede buur…’ nog steeds opgaat. En omdat alle sponsoring simpelweg enorm helpt.

Mail voor meer informatie: info@vbeh.nl