Skip to content

Cliënten

hoe kom ik in aanmerking

Cliënt worden?

Voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp en niet als ‘extraatje’. Een zorgvuldige aanmeldingsprocedure maakt daarom onderscheid tussen mensen die het krap hebben en mensen die financieel echt niet rond kunnen komen.

Om in aanmerking te komen voor een wekelijks voedselpakket kunnen particulieren zich zelf opgeven. U heeft echter wel de medewerking nodig van een instantie die uw financiële situatie kan beoordelen en mede namens u het pakket aanvraagt.

client

Klik op de onderwerpen hieronder voor meer informatie.

Hieronder vindt u de criteria en de bedragen die gelden vanaf heden voor nieuwe aanvragen en verlenging van lopende aanvragen. Op hoofdlijnen: Basisbedrag per huishouden: € 190,-. Per persoon: € 110, De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):

 • 1 persoon € 300,-
 • 2 personen € 410,-
 • 3 personen € 520,-
 • 4 personen € 630,-
 • 5 personen € 740,-
 • 6 personen € 850,-

Meer informatie kunt u vinden op www.voedselbankennederland.nl of download onze Toekenningscriteria voedselpakket

Als u in aanmerking wilt komen voor een voedselpakket, dan kunt u dit aanvraagformulier Aanvraagformulier Voedselhulp invullen en insturen. Hiervoor heeft u het gratis softwareprogramma Adobe Reader (Acrobat Reader) nodig. De stappen voor het verkrijgen van een voedselpakket:
 1. Download het aanvraagformulier of vraag uw hulpverlener het te downloaden.
 2. Pagina 1 moet volledig worden ingevuld.
 3. Op pagina 2 van het aanvraagformulier moeten de inkomensgegevens worden ingevuld door of samen met de begeleidende of hulpverlenende instantie. Zorg ervoor dat u uw financiële gegevens bij de hand heeft. Denk aan gegevens als uw loon of uitkering, huurtoeslag, zorgtoeslag, eventuele alimentatie, kostgeld dat de kinderen betalen en bijzondere bijstand. U moet daarnaast kunnen laten zien wat u uitgeeft aan huur, energie, verzekeringen en het aflossen van schulden. De hulpverlener is medeverantwoordelijk voor de juiste gegevens. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze pagina volledig is ingevuld.
 4. Het formulier dient opgestuurd te worden naar het volgende adres: Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen, Postbus 40202, 7504 RE Enschede
 5. Of stuur het ingescand, voorzien van handtekening of stempel van de hulpverlener, via de email naar info@vbeh.nl
Stempel
Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is ingevuld en is ondertekend door of voorzien van een stempel van de hulpverlener. Hiervoor kunt u onder meer terecht bij:
 • Uw consulent of contactpersoon van de gemeente (telefoonnummer 053-48 17 800)
 • Het Formulieren Adviespunt van het Diaconaal Platform Enschede (telefoonnummer 06 51758005)
 • Humanitas Thuisadministratie Enschede (telefoonnummer 074- 2437733)
 • Wijkteams Enschede
 • Bewindvoerders
 • Budget Advies Team Alifa (telefoonnummer 053-4801200))

Deze informatie heeft u nodig bij het invullen van het aanvraagformulier:

Inkomsten:
1. loon / uitkering
2. huurtoeslag
3. zorgtoeslag
4. alimentatie
5. kostgeld kinderen
6. bijzondere bijstand

Uitgaven:
1. volledige huur
2. energiekosten
3. verzekeringen
4. schuldenlasten

Het netto besteedbaar inkomen voor voedsel en kleding is datgene wat overblijft na de uitgaven van de inkomsten te hebben afgetrokken. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is ingevuld en is ondertekend door of voorzien van een stempel van de hulpverlener. Voor goedkeuring van de inkomenstoets kunt u onder meer terecht bij de organisaties vermeld bij Hoe vraag ik een voedselpakket aan.

Uw aanvraag wordt op dinsdagochtend door ons behandeld. U ontvangt in dezelfde week schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Uitgifte van de pakketten

 • Enschede: vrijdagmiddag van 15:00 tot 18:30 uur en voor gezinnen van 3 of meer personen een extra pakket op dinsdagmiddag van 14:00 uur tot 15:00 uur.
 • Haaksbergen: vrijdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur en voor gezinnen van 3 of meer personen een extra pakket op dinsdagmiddag van 13:30 uur tot 14:00 uur.

Actuele berichten