Skip to content

Over ons

non-profit-organisatie

Wie zijn we en wat doen we?

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen is een non-profit-organisatie die wekelijks een pakket levensmiddelen verstrekt aan mensen die het nodig hebben. Sinds de oprichting van de Voedselbank Enschede in 2006 is de behoefte aan voedselondersteuning flink toegenomen. Van 16 pakketten per week in 2006 zijn we gegroeid naar ongeveer 450 voedselpakketten per week in 2019, waarvan 40 via het Haaksbergse uitgiftepunt. Daarmee ondersteunen we meer dan 1.000 personen.
De Voedselbank Enschede-Haaksbergen ontvangt via het regionale distributiecentrum in Deventer voedselproducten die landelijk zijn aangeleverd. Verder zamelen we restpartijen levensmiddelen in bij producenten, supermarkten, bakkers, slagers en andere winkeliers in Enschede, Haaksbergen en de directe omgeving. We profiteren daarnaast van acties van kerken, scholen en maatschappelijke organisaties die van tijd tot tijd producten inzamelen. Ook particulieren dragen bij door bijvoorbeeld hun kerstpakket af te staan. Dankzij de samenwerking met biologische boerderij De Viermarken en diverse andere moestuinen in Enschede zijn we momenteel ook in staat onze cliënten verse groenten aan te bieden.

Onze visie

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken we samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

onze visie

Kom in actie

Word vrijwilliger?

kernwaarden

Kom in actie

Doe een donatie

Onze kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording
  • We hebben twee bussen met koelinstallatie

Onze hoofddoelstellingen

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Organisatie

Voedselbank Enschede-Haaksbergen is een non-profit-organisatie en werkt op alle niveaus met vrijwilligers. In totaal zijn bijna 100 vrijwilligers actief. Zij zetten zich onder andere in voor het verwerven en ophalen van voedsel, het verwerken daarvan, het samenstellen en wekelijks uitdelen van pakketten, het werven van fondsen, contact met cliënten, bestuur en administratie. Voedselbank Enschede-Haaksbergen maakt deel uit van de landelijke Stichting Voedselbanken Nederland waarin alle 170 voedselbanken in ons land samenwerken, en die samen 140.000 mensen helpen. De stichting kent acht regio’s, onze organisatie valt onder de regio Salland & Twente. De Voedselbank Enschede-Haaksbergen heeft de ANBI status. We voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).